Black overlay

Telefonisch bestellen

Graag telefonisch producten bestellen?

088 - 572 05 72 

Op werkdagen van 8.00 tot 19.45 uur, op zaterdag van 11.00 tot 16.30 uur

Klantenservice

Wilt u contact met onze klantenservice?

088 - 572 02 02 

Op werkdagen van 8.00 tot 19.45 uur, op zaterdag van 11.00 tot 16.30 uur

Klantenservice@nrcwebwinkel.nl

Menu

UvA colleges Wetenschapsgeschiedenis

 

Wetenschapsgeschiedenis
11 colleges over de geschiedenis van de wetenschap

Wat is waarheid? Hoe wordt ons beeld van wetenschap beïnvloed? En wat is de rol van metaforen in de wetenschap? In deze collegereeks wordt het verhaal van de ontwikkeling van de wetenschap verteld, waarbij zes verschillende wetenschapsstijlen de revue passeren.

Door de wetenschap te bekijken vanuit een specifieke tijd en plaats wordt de technologische, economische en sociale invloed van die specifieke tijd duidelijk. Wie steunen de wetenschap met geld en middelen, waar dient wetenschap voor en door wie wordt deze bedreven? De lezingen bieden een tijdreis door de wetenschap die je voert langs Aristoteles, Galileo, Descartes, Newton, Darwin tot aan hedendaagse wetenschappers.


Praktische informatie
Coördinator en docent:
dr. Chunglin Kwa
Data:
11 colleges op dinsdagavond van 29 oktober t/m 21 januari (m.u.v. 24 en 31 december)
Tijd:
19.00 u tot 21.00
Prijs:
€ 359,-
Locatie:
Amsterdam, Roeterseiland

 

Het verhaal van de ontwikkeling van de wetenschap wordt verteld, voor zes verschillende manieren van wetenschap bedrijven oftewel stijlen. Voor Aristoteles en zijn navolgers was wetenschap in de eerste plaats "zekere" kennis. Vanaf 1600 verdween het ideaal van zekerheid niet maar werd het wel steeds minder belangrijk. Het experiment wordt erkend als een belangrijke manier van waarheidsvinding en metaforen krijgen een plaats in het wetenschappelijk redeneren. Galileo, Descartes en Newton hadden hun grote ontdekkingen in de 17e eeuw niet kunnen doen als zij de stijl van wetenschap bedrijven niet ook hadden vernieuwd. We zullen Galileo’s experimenten reconstrueren, en nieuw licht werpen op zijn ruzie met de kerk. Newtons verrassende relatie met de alchemie komt aan bod, en daarnaast ook waarom Newtons tegenstanders, die veel strenger in de wetenschappelijke leer waren, aan het kortste eind trokken. Het werk van Galileo, Descartes en Newton leidde ertoe dat men de vraag 'wat is waarheid?' anders ging stellen. Datzelfde geldt ook voor latere vernieuwers: Linnaeus (taxonomie), Darwin (evolutie) en Galton (statistiek). Techniek is een verhaal apart. Heel lang hebben techniek en technologie zich los van de wetenschap ontwikkeld, maar vanaf de 20e eeuw is dat in steeds mindere mate het geval. We willen ook de ontwikkeling van de wetenschap niet los zien van door wie en de plaatsen waar (zoals universiteiten) ze bedreven wordt. Wie steunen de wetenschap met geld en middelen, waar dient wetenschap voor? Ook hiervan wordt de geschiedenis verteld tot aan de toestand zoals die nu is.

Thematische onderwerpen van de cursus zijn:
- De deductieve, tot zekerheid leidende stijl in de wetenschap
- De experimentele stijl en de ontwikkeling van de wiskunde
- De experimentele stijl in relatie tot de alchemie
- Sceptische bezwaren tegen het ideaal van zekerheid
- Hypothesevormende wetenschap
- Als wetenschappen worden geleid door een stortvloed van gegevens
- De impact van het historische denken op de wetenschap
- De impact van de technologie op de wetenschap