Hieronder vindt u de aanvullende reis voorwaarden en reisinformatie van Pied à Terre

Aanvullende reis voorwaarden

Pied à Terre Reizen aanvullende Reisvoorwaarden/reisinformatie

Pied à Terre Reizen is lid van de ANVR en wij volgen daarmee de boekings- en reizigersvoorwaarden van de ANVR. Tenzij anders vermeld zijn op al onze reizen de ANVR reizigersvoorwaarden van toepassing. Klik hier om deze voorwaarden te lezen of kijk onder het kopje ANVR-Reisvoorwaarden.

Wij zijn gerechtigd op bepaalde punten af te wijken van deze voorwaarden of extra informatie toe te voegen. Dit kan per reis verschillen. Hieronder leest u de aanvullende voorwaarden/informatie van Pied à Terre Reizen zoals wij die hanteren. Specifieke uitzonderingen, bijvoorbeeld betreffende betalingen en annuleringsvoorwaarden vindt u altijd terug op het boekingsformulier van een reis en worden nogmaals genoemd op de bevestiging/factuur van uw boeking.

Deze aanvullende voorwaarden/informatie zijn door Pied à Terre Reizen zelf vastgesteld. Hierover heeft wat betreft de inhoud van deze artikelen geen overleg plaatsgevonden tussen ANVR en Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal-Economische Raad. Behoudens de in de ANVR-Reizigersvoorwaarden zelf toegestane afwijkingen kunnen deze eigen bepalingen geen afbreuk doen aan de ANVR-Reizigersvoorwaarden en zijn uitsluitend bedoeld als aanvulling op de ANVR-voorwaarden daar waar dat vermeld staat in de ANVR-voorwaarden zelf en/of om de positie van de reiziger verder te versterken.

Er is een apart deel dat specifiek de maatregelen rondom Corona toelicht. Ook is er een apart deel dat de Basisrechten krachtens Richtlijn (EU) 2015/2302 omschrijft.

Hieronder vindt u de aanvullende voorwaarden/informatie per artikel op de ANVR-Reisvoorwaarden (volgens de inhoudsopgave van deze voorwaarden).

Inhoudsopgave

Artikel 1. Inleiding
Artikel 2. Informatie van de organisator
Artikel 3. Jouw informatie
Artikel 5. Wijzigingen door de organisator
Artikel 9. Als u wilt opzeggen
Artikel 10. Betaling

Artikel 1. Inleiding

1.3:

Aanmelden/Boeken

U kunt zich via de website aanmelden voor een van onze reizen. Voor sommige reizen geldt dat u zich kunt aanmelden via de website van de partner waarmee wij samenwerken, bijvoorbeeld NRC. Ook kunt u telefonisch contact met ons opnemen om bijvoorbeeld een optie te overleggen of het aanmeldingsformulier toe te laten mailen.
Wat gebeurt er na ontvangst van u boeking?
Er zijn 2 mogelijkheden:
1. De door u geboekte reis is direct akkoord. In dat geval ontvangt u uw bevestiging/factuur per e-mail.
2. De door u geboekte reis (of onderdelen ervan) is op aanvraag. Als wij de reis volgens uw wensen kunnen regelen is uw boeking definitief en ontvangt u automatisch de reisbevestiging per e-mail.

1.4:

NB Pied à Terre Reizen is telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 10.00 – 17.00 uur. Voor een bezoek kunt u een afspraak maken via contact@piedaterrereizen.nl of via 020-30 800 80.

Noodgevallen buiten kantoortijden

Mocht u buiten kantoortijden Pied à Terre Reizen willen bereiken dan kunt u ons kantoor bellen op 020-30 800 80. U wordt dan doorgeschakeld naar een mobiel nummer waar u uw boodschap kunt doorgeven.

Artikel 2. Informatie van de organisator

2.1:

Administratiekosten
Voor alle reizen van Pied à Terre geldt dat € 25,- administratiekosten per boeking in rekening wordt gebracht.

Inclusief/exclusief
Op onze website en op de websites van partnerorganisaties wordt per reis aangegeven wat wel en wat niet is inbegrepen in de reissom. Wij bieden onze reizen aan zonder verborgen kosten, zoals luchthavenbelasting, brandstoftoeslagen, bijdragen aan SGR en Calamiteitenfonds en andere onvermijdbare kosten. Hierin volgen wij de richtlijnen zoals opgesteld door de Code Commissie Reisaanbiedingen.

Individuele wensen
Indien u een individuele verlenging wenst dan dient u dit direct bij uw aanmelding voor de reis aan te vragen. Ook wensen t.a.v. bijvoorbeeld een dieet dient u direct bij boeking aan ons door te geven. Indien u wensen pas op een later moment aan ons doorgeeft berekenen wij u wijzigingskosten à € 25,-

Op eigen gelegenheid naar een bestemming
Gaat u op eigen gelegenheid naar uw bestemming, dan bent u in dat geval ook verantwoordelijk voor het lokale vervoer naar de eerste accommodatie of het afgesproken ontmoetingspunt ter plekke,
tenzij anders overeengekomen. Pied à Terre Reizen kan in het geval van vluchtschemawijzigingen, vertragingen en/of annuleringen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele extra kosten die u dient te maken.

Entreegelden
Het verschilt per reis of de entreegelden inbegrepen of niet inbegrepen zijn. Per reis staat duidelijk aangegeven of de entreegelden inbegrepen zijn of niet. Zijn de entreegelden niet inbegrepen dan vindt u dit bij de reis onder het kopje 'exclusief'.

Excursies
De (optionele) excursies tijdens onze reizen vinden plaats in een groep van maximaal 25 personen (het vervoer kan bijvoorbeeld tijdens een NRC Academie met meerdere groepen tegelijk plaatsvinden ). Het minimum aantal deelnemers is 20 personen. Mochten er onverhoopt onvoldoende deelnemers zijn voor een bepaalde excursie dan ontvangt u uiterlijk 10 dagen voor vertrek bericht. U heeft dan eventueel nog de mogelijkheid een andere excursie te kiezen.
De volgorde van de bezoeken zoals beschreven bij iedere excursie is onder voorbehoud van wijzigingen.
Voor onze reizen en alle excursies geldt dat u goed ter been dient te zijn en zonder persoonlijke hulp en hulpmiddelen kunt wandelen. Indien u dit niet kunt dan is het niet mogelijk in te schrijven voor de reis en de excursies.
Let op: We kunnen geen vergoeding of terugbetaling geven aan deelnemers die om welke reden (inclusief medische redenen) dan ook hun excursie annuleren. Deelnemers die tijdens een excursie de groep verlaten, zijn op eigen kosten verantwoordelijk voor hun vervoer terug het hotel.

Fooien
De fooien voor chauffeurs, lokale gidsen, personeel in hotels en dergelijk zijn niet inbegrepen in de reissom. Over het algemeen wordt een fooi van ca. € 1,- à ca. € 2,- per persoon per dag verwacht voor bijvoorbeeld een chauffeur en hetzelfde bedrag voor de lokale gids etc.

Maaltijden
Per reis ziet u op de website ook welke maaltijden inclusief zijn. Of een diner wel of niet inbegrepen is in de reissom, hangt af van veel factoren. Bij het samenstellen van de reis worden deze factoren allemaal afgewogen. Zo kiezen we er meestal voor om aan het einde van een lange reisdag het diner inclusief aan te bieden. Maar in sommige gevallen, bijvoorbeeld wanneer er in de buurt van uw hotel verschillende restaurants te vinden zijn, geven we u liever de vrijheid te geven zelf een keuze te maken.

2.5:
U blijft altijd zelf verantwoordelijk voor de juiste papieren. Let u erop dat uw paspoort nog geldig is volgens de regels van het te bezoeken land. Let u er ook op dat stempels van bepaalde landen restricties geven voor bezoek aan andere landen. Deze voorwaarden zijn aan wijzigingen onderhevig. Voorbeeld: met een stempel van Iran in uw paspoort wordt u niet toegelaten in Israël en andersom (d.d. mei 2021).

2.6:

Bagageregels
Bij steeds meer luchtvaartmaatschappijen moet u voor elk stuk ruimbagage bijbetalen of kunt u slechts 1 stuk ruimbagage per persoon inchecken zonder bijbetaling. Wij vermelden deze kosten bij in-exclusief.
Wij vliegen met verschillende maatschappijen. Dit wordt vermeld bij de beschrijving van de reis. In sommige gevallen wordt met verschillende maatschappijen gevlogen. Met welke maatschappij u vliegt wordt bekend gemaakt in de reisbescheiden. Bij elke maatschappij gaan wij uit van 1 stuk handbagage en 1 stuk ruimbagage. Dit is ook de maximale toegestane hoeveelheid bagage aan boord.
Wij zijn ervan uitgegaan dat men Flying Blue deelnemer is of wordt (gratis via
www.klm.com). Dit nummer ontvangen wij graag bij uw aanmelding voor het geval wij uw vluchten per KLM boeken.

3.1:
Persoonsgegevens
Wij verzoeken u vriendelijk u eigen persoonsgegevens en die van eventuele medereizigers bij boeking correct – zoals in het paspoort – door te geven. Ook uw naam dient op het aanmeldformulier exact zoals vermeld in het paspoort te worden ingevoerd. Voor een vlucht dienen de achternaam en de eerste voornaam op het vliegticket exact overeen te komen met de officiële naam in het paspoort. Gebruik – indien van toepassing– altijd uw meisjesnaam. Wijzigingen achteraf zijn vaak alleen tegen kosten mogelijk en voor uw eigen rekening. U bent altijd zelf verantwoordelijk voor het schriftelijk doorgeven van de juiste namen. Graag vragen wij u daarom ook de namen op de bevestiging nauwkeurig te controleren.
Gezamenlijk reizen
Reist u samen met anderen, dan kunt u samen boeken. Uw aanvraag wordt dan als één boeking behandeld, wat een voordeel kan zijn bij eventuele latere wijzigingen of annuleringen en het kan u een financieel voordeel opleveren bij bijvoorbeeld polis- en administratiekosten. Houdt u er rekening mee dat er één factuur wordt verstuurd naar de hoofdboeker die verantwoordelijk is voor de betaling. Ook bij bijvoorbeeld de indeling van excursies kunnen wij rekening houden met samenreizenden.
Ook kunt u ervoor kiezen op uw factuur te laten verwijzen naar andere personen waarmee u op reis gaat. U ontvangt dan separate facturen, maar bijvoorbeeld bij annulering kunt u naar elkaar verwijzen.
Preferenties
Heeft u preferenties zoals bepaalde dieetwensen, dan raden wij u aan deze direct bij boeking aan ons door te geven. Wij kunnen helaas geen garantie geven, maar wij zullen er zorg voor dragen dat uw preferenties zorgvuldig worden doorgegeven.
3.2:
Geestelijke en fysieke gezondheid
Deelnemers aan onze reizen dienen te beschikken over een goede geestelijke en fysieke gezondheid. U moet zelfstandig kunnen reizen en goed ter been zijn indien u aan excursies deelneemt.
Het eventuele heuvelachtige karakter van bestemmingen, de vele trappen alsmede het ongelijke plaveisel vormen een belemmering voor het gebruik van rollators en rolstoelen; onze reizen zijn daarom helaas niet geschikt voor personen die hierop zijn aangewezen. Een groep is zo snel als de traagste deelnemer in die groep en om medereizigers niet te duperen behoudt Pied à Terre zich het recht voor om deelnemers die niet aan bovengenoemde criteria voldoen van deelname aan reis of excursies uit te sluiten.
3.4:
Wijzigingskosten
Hebt u na uw definitieve boeking alsnog aanvullende wensen die u bestaande reisaanvraag of reisovereenkomst veranderen, dan brengen wij u daarvoor € 25,- wijzigingskosten per boeking in rekening, naast de eventuele kosten van derden. Wijzigingen zijn altijd op aanvraag. Een wijziging betreft niet de annulering van een reis en het boeken van een andere reis uit ons aanbod.

Artikel 5. Wijzigingen door de organisator

5.1:
Vluchttijden en vertragingen
Genoemde luchtvaartmaatschappijen en vluchttijden zijn altijd onder voorbehoud. Pied à Terre Reizen is niet aansprakelijk voor vertragingen die tot gevolg hebben dat u eventuele aansluitingen mist. Indien u individueel zou willen afwijken van bijvoorbeeld route, gepubliceerde data of bijvoorbeeld indien u economy comfort stoelen zou willen reserveren (beperkt beschikbaar op vluchten) dan dient u dit reeds bij boeking aan ons door te geven. Indien u dit later aan ons doorgeeft dan zijn wij genoodzaakt wijzigingskosten door te berekenen à € 25,- per wijziging.

5.2:
Bijzondere omstandigheden
• Tijdens onze reizen zijn we sterk afhankelijk van het weer en andere onvoorziene omstandigheden. Pied à Terre kan niet aansprakelijk gesteld worden voor geleden schade bij veranderingen, vertragingen of andere wijzigingen in het reisprogramma als gevolg van dergelijke omstandigheden. Wij zullen, samen met de talloze partnerorganisaties op de verschillende bestemmingen, ons uiterste best doen het initiële reisprogramma zoveel als mogelijk volgens plan uit te voeren.
• Wij stellen de veiligheid van onze reizigers altijd voorop. Mochten zich er vanwege politiek instabiele omstandigheden problemen voordoen in een bepaald land, waardoor wij het niet verantwoord vinden het programma zoals gepubliceerd uit te voeren, dan zullen wij een alternatief reisprogramma uitvoeren. Uiteraard dient dit programma zo nauw mogelijk aan te sluiten bij het reeds gepubliceerde programma.

Artikel 9. Als u wilt opzeggen

9.2:

Annuleringsvoorwaarden - boeken is niet vrijblijvend
Zodra u via onze website of de site van een van onze partners of per email definitief geboekt heeft, kunt u niet meer kosteloos annuleren of wijzigen. Dit geldt ook in het geval van een aanvraag voor een reis, waarbij we de reis – of delen ervan – eerst moeten aanvragen bij de accommodatie en/of de luchtvaartmaatschappij. Als wij de reis volgens uw wensen kunnen regelen is uw boeking definitief.

Wij hanteren de onderstaande annuleringsvoorwaarden tenzij anders vermeld bij de specifieke reis.

Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, kan de reisorganisator de reiziger naast eventueel verschuldigde reserveringskosten de volgende annuleringskosten in rekening brengen:
* Bij annulering tot de 42e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: de aanbetaling maar
niet meer dan 35% van de reissom;
* Bij annulering vanaf de 42e kalender dag (inclusief) tot de 28e kalenderdag (exclusief) vóór
de vertrekdag: 35% van de reissom;
* Bij annulering vanaf de 28e kalenderdag (inclusief) tot de 21e kalenderdag (exclusief) vóór
de vertrekdag: 40% van de reissom;
* Bij annulering vanaf de 21e kalenderdag (inclusief) tot de 14e kalenderdag (exclusief) vóór
de vertrekdag: 50% van de reissom;
* Bij annulering vanaf de 14e kalenderdag (inclusief) tot de 5e kalenderdag (exclusief) vóór de
vertrekdag: 75% van de reissom;
* Bij annulering vanaf de 5e kalenderdag (inclusief) tot de vertrekdag: 90% van de reissom;
* Bij annulering op de vertrekdag of later: de volledige reissom.
Onder reissom wordt in dit kader verstaan de door of namens de organisator gepubliceerde
prijs, exclusief reserveringskosten, verzekeringspremies en bijdrage Calamiteitenfonds.


Annuleringen verzonden op niet-werkdagen worden op de eerstvolgende werkdag geacht te zijn ontvangen door Pied à Terre Reizen. Annuleringen buiten kantooruren maar op een werkdag voor openingstijd worden op deze werkdag geacht te zijn ontvangen door de organisator. Annuleringen buiten kantooruren na sluitingstijd worden geacht te zijn ontvangen door de organisator op de eerstvolgende werkdag.

Artikel 10. Betaling
10.1
(Administratie)kosten
Bovenop de reissom betaalt u de verplichte bijdrage voor de Stichting Calamiteitenfonds Reizen (€ 2,50 per boeking van maximaal 9 personen) en de verplichte bijdrage voor de Stichting Garantiefonds Reisgelden (€ 5,- per persoon per boeking). Pied à Terre Reizen berekent € 25,- per boeking aan administratiekosten.


Aanbetaling
Nadat uw boeking door ons bevestigd is, ontvangt u per e-mail de reisbevestiging. Hierop staat de hoogte van de aanbetaling vermeld. Over het algemeen bedraagt de aanbetaling 15% van de reissom plus eventuele verzekeringspremies. Indien dit percentage afwijkt (bijvoorbeeld bij bootreizen) dan staat dit vermeld op het boekingsformulier. Deze aanbetaling dien u per direct te voldoen. Uiterlijk zes weken voor vertrek moet het restant van de reissom zijn voldaan. Indien de termijn voor de restbetaling afwijkt dan staat dit vermeld op het boekingsformulier. De laatste reisinformatie met onder meer uw E-Ticket ontvangt u ongeveer één à twee weken voor vertrek indien de volledige reissom is voldaan.

Back to top